Ehkki arutlemiseks pakuti eelseisva aasta eelarvet ja samal ajal puistas linnavalitsuse ruume ka Kripo, laekus küsimusi napilt veerand tunniks. Teiste sõnadega, sisulist vajadust selle etteaste järele on raske põhjendada. Kuid valimiste lähenedes kogusid Tallinna linnavalitsuse kahe ametliku keele juurutajad jälle plusspunkti.