Kuid olgu öeldud, et täpsemalt linnudirektiivis sätestatud reegleid kohus ei selgitanud. Sellest lahendist on tehtud ennatlikke ja liiga kaugeleulatuvaid avaldusi.

Seda teemat reguleerivad Euroopa Liidu linnudirektiiv ning elupaigadirektiiv ehk kaks erinevat õigusakti. Nende vahele ei saa panna võrdusmärki.