Mu enda lapsed on aastate jooksul olnud suured õpilasmalevafännid. Seetõttu tekitabki mulle jätkuvalt tuska see, malevasse pääsemine pole sugugi nii lihtne kui võiks. Seal saaks noor inimene oma esmase töökogemuse kätte. Tingimused on küll paranenud ja ukse taha jääb järjest vähem noori, aga organisatoorne pool on siiski nõrk. Rühmadesse pääsemine on komplitseeritud ja väga paljud on seetõttu malevast loobunud ega teadvustagi, et noorel inimesel selline töövõimalus on.

Ülejäänud võimalused on kinni üsna palju selles, kui head noorsootöötajad konkreetses regioonis on ja millist ühiskondliku tegevust seal teostatakse.