Vastutustundlik riik peab kaasas käima tehnoloogia kiire arenguga ja kehtestama veelgi täpsemad reeglid biomeetriliste andmete töötlemiseks. Olemasolevat, juba toimivat biomeetria töötlemise süsteemi ABIS eelnõuga ei lammutata, vaid senine isikuandmete töötlemise süsteem viiakse järgmisele turvalisuse tasemele. 

ABIS andmekoguga luuakse tänapäevane tehniline lahendus, et meie kõigi turvalisuse huvides kehtivat õigust paremini rakendada. Ehk kui lihtsalt kokku võtta, siis on ABIS vajalik selleks, et tagada ühiskonnas turvalisust ja kaitsta isikuandmeid tänapäevaste kõrgetasemeliste vahenditega. Eesti on vastutustundlik riik, mis tunneb kohutust tehnoloogia arenguga kaasas käia ja kehtestada veelgi täpsemad reeglid.