ABIS andmekoguga luuakse tänapäevane tehniline lahendus, et meie kõigi turvalisuse huvides kehtivat õigust paremini rakendada. Ehk kui lihtsalt kokku võtta, siis on ABIS vajalik selleks, et tagada ühiskonnas turvalisust ja kaitsta isikuandmeid tänapäevaste kõrgetasemeliste vahenditega. Eesti on vastutustundlik riik, mis tunneb kohutust tehnoloogia arenguga kaasas käia ja kehtestada veelgi täpsemad reeglid.