Tänapäeva inimene soovib ühtaegu puutumatut loodust, kõrget elatustaset, sooja tuba, nutitelefoni, isiklikku autot ja neljarealist maanteed. Paraku peame arvestama sellega, et igal inimtegevusel on oma keskkonnamõju ja kõike head korraga ei saa.

Pandeemia on toonud teravalt esile tarneprobleemid kaugematest piirkondadest: Aasiast, Lõuna-Ameerikast ja USA-st. Praegu aga toimub tootmise tagasitoomine Aasiast Euroopasse, et tarneahelad oleksid lähemal. Oleme ühiskonnana liikumas säästliku ressursikasutuse ehk kohalike taastuvate materjalide kasutamise suunas.

See tähendab muuhulgas seda, et meie tarbimise keskkonnajalajälg naaseb koju ning muutub silmaga nähtavaks.