Tegelikult käib Isamaa sees aga võitlus selle üle, kas üldse laiemalt on edaspidi meie erakonnad maailmavaatelised või jätkub ringkäenduslik kartellide süsteem, kus määravaks on rohkem see, milline ametnik ja milline poliitik personaalsel tasemel omavahel hästi läbi saab ehk kellega koos toimib hüvede jaotamise protsess kõige sujuvamalt ja võimalikult väheste segajatega. Selline maailmavaadetest loobunud kartellide aeg meil Eestis korra juba enne aasta 2015. valimisi valdavalt valitses.