Keskkonnaministeerium koostab koostöös partneritega uut alusdokumenti, millega luuakse terviklik vaade keskkonnavaldkonna arengule. Eile tutvustati KEVAD-e plaani virtuaalsel kohtumisel.

Praeguseni on kasutusel 2007. aasta suur katusdokument, mis pidi kehtima 2030. aastani. Aga 14 aastat tagasi ei räägitud veel ringmajandusest, plastist meres, ravimijääkidest ega kliimamuutustega kohanemisest. Nüüd on need aspektid keskkonnapoliitika lahutamatu osa ja seetõttu peab keskkonnavaldkonna strateegia läbima suure uuenduse.

Arengukava ei tähenda veel reaalseid kuupäevi ega projekte. Järgmisel poolteisel aastal töötatakse plaani välja ja selgitatakse, kus me keskkonnapoliitikas oleme, kuhu jõuda tahame ja kuidas seda teha.