Ei ole õige käsitleda omandireformi vaid sundüürnike seisukohast, mida on tehtud riigihaldusministri poolt tellitud omandireformi lõppanalüüsis. Kahjuks kujunes sellest eelkõige ühele ühiskonnagrupile tekitatud kahju hindamise ja põhjendamise raport. Ei tohi unustada, et omanikud, kes 1940 aastal põgenesid, küüditati või tapeti, pidid samuti taluma meeletut ülekohut.

Nüüd 30 aasta möödudes võib omandireformi pidada peaaegu lõppenuks. Samas ei saa ma omanike esindajana nõustuda sellega, et Tallinna linn keeldub tagastamast Mustpeade maja. Niikaua ei saa ka reformi lugeda lõppenuks, kui omandiõiguse järjepidevuse sümboliks olev hoone pole tagastatud 14. sajandist pärit vennaskonnale.