Loodus ja kalender annavad oma panuse, andke teie ka – eelkõige liiklus-, vee- ja tuleõnnetuste ärahoidmiseks. Eesti varasema kogemuse järgi saab öelda, et just palavatel suvepäevadel kipub inimeste tähelepanu ja mõistus kaduma. Seekord saame palavuse koos suve suurimate peopäevade ja koroonapiirangutest vabanemise joovastusega – ohtlik kokteil.

Mullu juunis hukkus veeõnnetustes kümme inimest, tänavu on seni hukkunud kaks. Liiklusõnnetustes jättis mullu juunis elu kaheksa inimest, sel aastal seni kolm. Proovime teha nii, et vees ja liikluses hukkunud neljale ei tule lisa sel kuul ega ka järgmisel ja ülejärgmisel.

Ohtusid vähendada on lihtne. Põhitõdesid tuletab muu hulgas meelde praegune teavituskampaania „Sul on selgroogu”. Peamine tõde on see, et õnnetustes hukkunute arv oleks Eestis pidevalt palju väiksem, kui olengutel, kus tarvitatakse alkoholi, näidataks üles rohkem selgroogu. See tähendab: ei lastaks napsustel või narkojoobes inimestel rumalusi teha. Ei lastaks neid autorooli, kergliiklusvahendiga sõitma ega ka vette.

Seekord saame palavuse koos suve suurimate peopäevade ja koroonapiirangutest vabanemise joovastusega. Ohtlik kokteil.

Ja see, kes säärase käitumise ära hoiab, peab esimeses järjekorras olema pidutseva sõprus- või seltskonna liige. Igat seltskonda ei saa ju politsei- või päästeametnikku valvama panna. Küll aga julgustame kõiki kodanikke politseile teada andma, kui juhtute nägema olukorda, kus õnnetus hüüab tulles, aga kellelgi pole selgroogu sekkuda.

Peale alkoholi tasub ees seisvate pühade ajal meeles pidada veel kahte ohtu. Esiteks: kuna juunikuu on olnud võrdlemisi palav ja kuiv, on loodus tuleohtlik – jaanitule tegemisega peab tavapärasest ettevaatlikum olema. Teiseks: kuigi koroonasse nakatumine on kiiresti vähenenud, pole pandeemia maamunalt kadunud, vaid muu hulgas meie idanaabrigi juures deltatüve tõttu jälle väiksele tõusule pööranud. Ei tohi kõrvale heita päris kõike, mis meile koroona vältimiseks on õpetatud – eriti kui pidu toimub kinnistes ruumides ja/või seltskonnas on vaktsineerimata inimesi.