Erinevad interpretatsioonid sündisid sõja esimesel päeval. Natside seisukoht oli, et Stalin valmistus väidetavalt pealetungiks ja koondas Saksamaa piirile kogu Punaarmee, millega seoses käskis Hitler alustada pealetungi, et päästa Euroopa „juudi-bolševike hordidest”. Nõukogude seisukoht oli, et NSV Liit elas rahulikku elu, täitis kohusetundlikult 1939. aasta mittekallaletungi pakti ja seetõttu oli Hileri rünnak reeturlik, mis tõi kaasa ühtlasi sõja esimese perioodi ebaõnnestumised. Ka läänes ei võetud pärast sõda sakslaste versiooni tõsiselt, lugedes seda propagandistlikuks agressiooni õigustamiseks.

Vaata videost miks ja kuidas pöördusid Hitler ning Stalin tülli.