2017. aastal põhjustas narkootikumide tarvitamine Eestis 130 surma. Euroopa keskmine oli samal aastal vaid 23. Riigi pakutavad ennetus- ja sõltuvusravi võimalused on sellest hoolimata enam kui puudulikud ja meie narkopoliitika jäänud maha nii ajast kui inimeste reaalsusest. Kui teismeline Lasnamäe poiss võib juba väiksema narkoväärteo eest suure trahvi saada, jääb laialt levinud uimastite kuritarvitus ja nende pealt kasumi teenimine kõrgemates ühiskonnaklassides tagaplaanile.