Eesti maksusüsteem toetub kolmele põhisambale: tulumaks, käibemaks ja sotsiaalmaks. Teiste maksudega on võimalik teha peenhäälestust ja panna paika rõhuasetused. Põhjamaiselt solidaarse ja hooliva ühiskonna poole liikudes tuleb meil senisest rohkem pöörata tähelepanu nendele inimestele, kel on raskusi toimetulekuga – astmelise tulumaksuga saame seda pakkuda. Küsimus on, mitu maksuastet veel juurde vaja oleks.