Eesti maksudebatt peaks täna algama eeldusega, et maksukoormuse suurendamisest ei saa rääkida enne, kui me ei ole kulutamist üle vaadanud. Samuti tuleb lähtuda eeldusest, et maksudebati eesmärk ei ole niivõrd riigi tulude kasvatamine kui majanduskeskkonna juhtimine. Teeme omaltpoolt järgmised ettepanekud maksudebati oluliseks avardamiseks.