Öelda, et sõltuvus on haigus ning seetõttu ei tohiks narkootikumide levitajaid ja tarvitajaid karistada, on räige lihtsustus. Tõsi on, et Eesti ennetus- ja nõustamissüsteemid vajavad edasi arendamist, kuid narkootikumide kättesaadavamaks muutmine siinkohal ei aita. Vastupidi, kättesaadavuse parendamine tekitab täiendavat vajadust võõrutusravi ja nõustamisteenuste järele. Narkomaania on ulatuslik probleem. Kas praegu on tõesti õige hetk, mil peaksime seda tagant utsitama?