Ajalooliste müütide purustamisest on meil saanud suurmood, toeks ja abiks teaduse uuemad saavutused. Minu kirjatöö ajendiks on üleeilses Eesti Päevalehes ilmunud Kristjan Oadi artikkel „Eestlane – põline vallutaja. 180-kraadine pööre soome-ugri endapildis”, aga tahan puudutada ennekõike üldisemat müüdipurustamise suundumust.

Müüte on loodud ikka ja alati, pole midagi uut siin päikese all. Eestlaste ja nende esivanemate kohta on olnud omad müüdid nii võõrvallutajatel, naabritel kui ka meil endil. Ja need müüdid muutuvad aja jooksul.