Küüditatud on vaikse loomuga, sest teavad, mida kannatused tähendavad. Isekeskis vangutatakse pead, et Maarjamäe memoriaali kõrvale tuleb suur jalgpallihall, kus spordituhinas läheb paratamatult meelest kõrvalasuv mälestuspaik. Seal on aga oluline vaikus ja rahu.