Päästjad - meie turvatunde loojad - on täna ilmselgelt alarahastatud, teenides Eesti keskmisest madalamat palka. Paraku kustutab eelmiste valitsuste tegemata töö ja praeguse kärpeplaanid ka pisima lootuse, et olukord päästevaldkonnas paraneks. 
Mida tähendab juba praegugi võimete piiril tegutseva päästesektori jätkuv kärpimine tavakodaniku jaoks?