Esmalt mainis ta juute, kes sõidavad kokku Aafrikast, Euroopast ja mujalt maailmast.