Eestis tunnistas vaimse tervise probleeme 9% tudengitest, kõigi riikide keskmine oli vaid 5%. Sealjuures iseloomustab just Eesti üliõpilaskonda üsnagi ehmatav – tervelt kolmekordne – vaimse tervise probleemide kasv võrreldes eelmise, kolme aasta taguse Eurostudent VI uuringuga (3%-lt 9%-le). Vaimse tervise probleeme esineb üliõpilastel varasemast rohkem kõikides riikides, kuid Eestis on tõus olnud üks kiiremaid. Miks see nii on?

Alljärgnev otsib vastuseid.