Eesti üliõpilaste vaimne tervise pole eales varem olnud nii kriitilises seisus kui praegu. Rahvusvahelisest uuringust Eurostudent VII selgus, et Eesti üliõpilastel esineb enda hinnangul vaimse tervise probleeme peaaegu kaks korda enam kui 26 uuringus osalenud Euroopa riigi tudengitel keskmiselt.

Eestis tunnistas vaimse tervise probleeme 9% tudengitest, kõigi riikide keskmine oli vaid 5%. Sealjuures iseloomustab just Eesti üliõpilaskonda üsnagi ehmatav – tervelt kolmekordne – vaimse tervise probleemide kasv võrreldes eelmise, kolme aasta taguse Eurostudent VI uuringuga (3%-lt 9%-le). Vaimse tervise probleeme esineb üliõpilastel varasemast rohkem kõikides riikides, kuid Eestis on tõus olnud üks kiiremaid. Miks see nii on?

Alljärgnev otsib vastuseid.