Ebatervislikult elada on inimese põhiõigus. Ainus põhiseaduslik kitsendus seisneb selles, et igaüks peab seejuures austama ja arvestama teiste inimeste õigusi ja vabadusi ning järgima seadusi. Isiklikus plaanis on ebatervislikult elamise tagajärg enamasti õnnetum ja lühem, haigena elatud elu.

Koroonakriis juhtis meie tähelepanu kolmele tervise hoidmise asjaolule.