Avalikkus – koos kogemustega poliitikavaatlejatega – tahab võimekat presidenti. Mitte niivõrd teooria või ideoloogia osas, vaid praktilisuse osas. Ainult tugev president näib olevat võimeline adresseerima riigi põhiprobleeme. See on olnud kahe viimase kümnendi õppetund, kui Ühendriigid kasteti üle kolme suure kriisiga: 11. septembri terrorirünnakud, 2008-2009. aasta majanduskriis ja nüüd COVID-19 pandeemia ning majanduskollaps.