Mida on võimalik ja hädavajalik teha, et kurjategijate arvu vähendada?