Tänapäeva Eesti seadusandluses puudub punkt, mis keelaks naistel palja ülakehaga avalikus ruumis liikuda. Olen veendunud, et selles osas peaks seadus naisi ja mehi võrdselt kohtlema. Tänases ühiskonnas enam binaarne (naine ja mees) soosüsteem ei kehti. Meie hulgas liiguvad transsoolised ja ka nendel on õigus end oma kehas vabalt tunda.