Tihti räägitakse sellest, et Eestis on õpetajaid puudu. Kui vaadata OSKA uuringut hariduse tuleviku tööjõuvajadustest, on väljavaade pigem nukker. Silme ette kangastub pilt suurenevast töökoormusest ja kõrges eas õpetajatest, kes võiksid juba ammu pensioni nautida. Ometi peavad nad veel pikalt tööpostil püsima, sest asendajaid ei ole ja õpilasi õpetamata jätta ei saa.

Haridus- ja teadusministeeriumi andmed praeguse olukorra kohta annavad teistsuguse pildi - õpetajaid on rohkem kui ametikohti.