Mis mulje artikkel mulle jättis? Esiteks usun, et artikkel on loomult ideoloogiline. See tähendab, et Putin kirjutab, kuidas ta mõistab ajaloolisi protsesse, eriti mis puutub Venemaasse ja Ukrainasse. Tema tõlgendus läheb kokku mõttega sellest, justkui oleks Moskva "kolmas Rooma", mis jätkab Bütsansi ehk "teise Rooma" traditsioone. Tänase Venemaa alusepanijateks olid aga Kiievi russid. "Läänepartnerid", nagu Putin neid nimetab, suutsid end tänase Ukraina lääneregioonis ja Kiievis kehtestada, samal ajal kui Venemaa "kolis" pisut ida poole ning taastas oma staatuse Moskvas.
Samas ei ole ühenduslüli Moskva ja russide vahel ilmselge. Ei saa öelda, et Ivan III aja Moskva suurvärstiriik on Kiievi-Vene järeltulija. Minu hinnangul on sellel vaatel ideoloogiline vorm, mida edendati juba tsaariajal.
Putin ütleb, et ukrainlased võlgnevad Venemaale palju, sealhulgas territooriumi, ning selles on tal ka osaliselt õigus.