Euroopa kliimaambitsiooni ei saa suurendada vähendades samal ajal rutakalt ja läbimõtlematult bioenergia rolli. Nii võib jääda saavutamata nii suurem ambitsioon kui ka kannatada energiasüsteemide vajalik töökindlus. Näiteks aitavad madala kvaliteediga jäätmepuitu kasutavad elektrijaamad tagada elektri varustuskindlust olukorras, kus tuul ei puhu ning päike ei paista.