Eesti riik peab kiiremas korras tänasest kakskeelsest koolisüsteemist jagu saama ja minema haridussüsteemi kõigis astmetes üle eestikeelsele õppele.