4. augustil 75. sünnipäeva tähistav legendaarne zooloog Aleksei Turovski on õnnelik inimene: mitte kõigil meist ei õnnestu hobi ja professionaalset tegevust ühitada nõnda säravalt nagu temal. Turovski rolli inimeste harimisel loomade ja looduse tundmise asjus on võimatu üle hinnata. Ta kõneleb loomadest nii haaravalt, et kuula või söömata. Imepärane esinemisoskus ja soe inimlikkus on temast teinud oodatud külalise nii suuremates kui ka pisemates auditooriumites, ekraanidel, kanalites.

Mis ta on, see armastus?

Armastus on selline suhtumine või suhe, milles oma tunnete objekti täielikult aktsepteeritakse. Kõigisse objekti omadustesse ei pea positiivselt suhtuma, aga neid võetakse arvesse, temast hoolitakse koos nendega. Ehk siis ma võtan sind oma armastatuks nii heas kui ka halvas: siis, kui kõik on suurepärane, ja ka siis, kui leiavad aset halvad asjad, on raskusi ja sa minuga pahandad.

Kas teie ise armastajana olete suutnud sellele definitsioonile vastata? Olete kõiki oma kolme kaasat armastanud just nõnda?

(Kahetsevalt.) Mitte kõiki kolme.