Kõige kasulikumad on seni olnud võõrtöölised, kellelt saadav maksutulu ulatub kümnetesse miljonitesse eurodesse. Ainuüksi sotsiaalmaksu tasuvad võõrtöölised nii palju, et selle eest saab maksta 3850 pensionärile Eesti keskmist pensioni. Ent Eestis töötavad ka välistudengid ja endised välistudengid, kes on otsustanud Eestisse elama jääda. Välistudengid ja -vilistlased maksavad pensioni veel 500 Eesti pensionärile.