Teenuse pakkujad võiksid rohkem panustada teavitamisse, kuhu on paslik oma sõiduvahend jätta ning kuidas on seda õige parkida.
Kriitikaks on veel toodud seda, et nii Bolt kui ka Tuul ei saa väga midagi parata, kui mõni ebakaine inimene vuhama läheb ja seetõttu ohtlikke olukordi tekitab.