Praeguses maksudebatis on välja käidud hulk ideid ja ettepanekuid, mis põhinevad teadmistel, analüüsidel ja kogemustel, aga ka ebarealistlikke lubadusi, mille eesmärk võita „iludusvõistlus“ ning saada järgmistel valimistel rohkem hääli. 
Keskendudes riigi maksutuludele ehk kui palju ja mis makse koguda maksumaksjatelt, juhin tähelepanu kolmele küsimuste grupile, mille abiga muuta maksudebatt konkreetsemaks, sisulisemaks ja vähendada populistlikke rahalise katteta lubadusi.