ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni 2013. aasta raport “Tackling Climate Change Through Livestock” toob välja, et veiseliha tootmine moodustab 41% kogu loomakasvatussektori kasvuhoonegaaside heitkogusest ja sellel on loomsetest saadustest kõrgeim heitkoguste intensiivsus. See tähendab suurimat kasvuhoonegaaside heitkogust valguühiku kohta.

Mäletsejalised tekitavad metaani, mis on äärmiselt tugev kasvuhoonegaas. Selle tulemusel annab lihaveiste kasvatamine ja liha tootmine keskmiselt kuus korda suurema panuse globaalsesse soojenemisse kui mitte-mäletsejalistest loomadest, näiteks sigadest sama koguse liha tootmine.

Alates selle raporti avaldumisest on veiseliha vastased kampaaniad tugevnenud. 2015. aastal juhiti Londoni kuningliku rahvusvaheliste suhete instituudi aruandes tähelepanu, et terves maailmas kasvab liha- ja piimatoodete tarbimine kiirusega, mis kasutaks 2050. aastaks 87% kogu Pariisi kliimaleppega kooskõlas olevast heitkogusest. Meeldetuletuseks - Pariisi kokkuleppe eesmärk on hoida temperatuuri tõus alla 2°C.