Olukorras, kus ohus on teiste inimeste tervis, aga ka kogu ühiskonna heaolu (sest piirangute tõttu kannatab majandus, tekib vajadus võtta tuleviku arvelt laenu, laste ja noorte haridustee jääb lünklikuks, on negatiivne mõju inimeste vaimsele tervisele jne), ei saa üksikisiku vabadus olla kõrgem teiste inimeste õigusest tervisele ja heaolule.

Kas poleks meilgi ohtliku delta-tüve levik piisav põhjus, et kehtestada siseruumides, sh ühistranspordis taas maskikandmise kohustus?

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid