Selles seisab lõik:
"Riik on arvestanud, et lapsed kuni 17. aasta vanuseni tööl ei käi ega tulu ei teeni. Ja kui nad ikkagi tööle lähevad, siis eeldatakse, et nad ei teeni raha mitte endale, vaid vanematele – sest vanemale makstavast riiklikust toetusest arvestatakse lapse teenitu siuhti maha. Lugesite õigesti – vanema maksuvaba tulu vähendatakse lapse töötasu võrra. Perele põhimõtteliselt nulliring – laps teenib küll midagi, aga vanema käest võetakse selle võrra raha tagasi. Ehk et iga euro, mida mu laps teenib, tähendab kõige otsesemal moel mulle väiksemat sissetulekut. Ja kui laps teeb tööd veidi tublimalt, maksab ta veel ise ka tulumaksu."

Mulle tuleb see seadus suure üllatusena – mis ajal see seadus vastu on võetud?
See tuleb kiiremas korras ära muuta, see ei ole okei.