Valga vald on piiri peal mitte ainult oma geograafilise asukoha, vaid ka sisekonfliktide tõttu. Pole küsimust, mida selles vallas ei politiseerita – koolidirektori ametisse panemisest kuni volikogu liikmete isiklike asjadeni. Ka parteiliselt sidumata inimesi annab tikutulega taga otsida. Kuidas juhtus nii, et võluvas väikekohas kiskusid asjad nii halvaks, et vallajuhtimisse ei mahu inimesed enam ära?

Monika Rogenbaum ütles, et alguses oli usk suur ning haldusreformi peeti vajalikuks. Tema sõnul muutus valla valitsemine kohe alguses ülimalt poliitiliseks.

Rogenbaumi sõnul pole mõtestatud debatti vastaspoolega praegu võimalik pidada. Ta ütles ka, et poliitilist kultuuri Valgas ei ole. Näitena tõi ta, et kuna ta pole pärit Valga linnast, vaid sealt lähedalt maalt, on teda sõimatud „haisvaks kolhoosnikuks”.