Kokkuleppega, mille G20 rahandusministrid kinnitasid juulis ja mida toetas 132 riiki, kehtestatakse hargmaistele ettevõtetele vähemalt 15%-line ülemaailmne maksu miinimummäär ja tagatakse, et need ettevõtted maksavad makse riikides, kus nad kasumit teenivad. See on ajalooline samm õiglasema üleilmastumise suunas.