Kontrollida tuleb kõiki pealtvaatajaid, aga ka näiteks töötajaid, toitlustajaid ja esinejaid.