Sündmuse korraldaja peab tagama ohutu, mugava ja läbimõeldud kontrolli nii meeskonnale kui ka külalisele. Kindlasti peab hetkel toimuma eelarvete ja olukorra ümberkalkuleerimised, kuid see on kõik hea eesmärgi nimel – hoida inimeste tervist, kuid toita jätkuvalt ka nende vaimsust, mida kindlasti üks hea sündmus teeb.