Ametnike lahti laskmine aga on lihtsalt piinlikult hiljaks jäänud. See on nüüd justkui mingi pettemanööver uuelt tegevusetuselt tähelepanu kõrvale juhtimiseks.
Eesti on koroonaviiruse leviku peatamise eesmärkide ja strateegiaga juba ammu hiljaks jäädud. Me peaksime juba praegu arutama lisaeelarvet ja kuidas seda strateegiat ellu viia. Aga parem hilja, kui mitte kunagi – teeme selle strateegia ära. Sellesse strateegiasse peaks kuuluma mitu alaosa.