Inimesed, kes saadeti ilma vähimagi aluseta Siberisse, jäeti ilma kodudest. Täiesti loomulik, et sellise ebaseadusliku tegevuse tõttu oli neil õigus oma elamispind tagasi saada. Kuid nüüd sel hetkel pidanuks meie oma riik käituma õiglaselt nendes korterites elavate meie oma inimeste osas. Minu arvates lähtus kohus õigusest ja riik pidanuks lähtuma õiglusest. Vaieldamatult tekitati neile inimestele, keda nimetame sundüürnikeks, kahju - nii materiaalset kui psüühilist.