Kaitstes ameerikalikku äärmuslikku libertaarset vabadust argumendiga „minu keha, minu voli”, kiputakse unustama, et seal peab igaüks ise end terviseriskide vastu kindlustama, millega inimene võtab endale vastutuse oma valikute tagajärgede eest. Meil armastatakse rääkida vabadustest, aga samal ajal nõutakse riigi tuge ka olukordades, kuhu on viinud meie enda vabad valikud.