Näide 1

Suvel potsatas postkasti ministeeriumi vastus minu poolt algatatud Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõule.