1991. aasta kevadel olid kaalukausil Eesti vabaks saamise kaks võimalust: ülemnõukogus ehk parlamendis räägiti pigem uue riigi sünnist, kus võrdsed õigused on kõigil elanikel, ka suurel migrantide kogukonnal; radikaalsem Eesti kongress pooldas ennesõjaaegse riigi taastamist ning just eestlaste sõnaõigust. Vastuolu poliitiliste jõudude vahel oli suur.

Juba järgmisel päeval, 18. märtsil palus 20. augusti klubi juhatus Eesti rahvusringhäälingu juhatuselt ja klipi tegijatelt selgitust, missugused allikad on andnud alust rääkida ülemnõukogu tahtest kuulutada välja uus riik.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid