Antud hetkel on minu jaoks Alar Karise puhul puudu teavet kahe vast kõige olulisema teema osas. Esiteks tema isiklikud seisukohad põhimõttelistes küsimustes. Näiteks kuidas käituks presidendina Alar Karis juhul, kui hakataks muutma Euroopa Liidu aluslepinguid ja tekiks olukord, mille eest hoiatas meid riigikohus 2012. aastal.