Konverentsi korraldajad on välja pakkunud teema: „Taassünni kogemus tänasel päeval". Seda teemat on palutud lahti rääkima meie taasiseseisvumise ajaga otseselt seotud isikud. Ma loodan, et konverentsi kogumik on tulevikus hea materjal 30 aasta taguste sündmuste paremaks lahtimõtestamiseks.

Eesti taasiseseisvumise väljakuulutamise au kuulub ülemnõukogu XII koosseisule, kes 20. augustil 1991. a kell 23. 02  võttis 69 poolthäälega vastu otsuse „Eesti riiklikust iseseisvusest".

Nõukogude Liidu lagunemiseni oli veel jäänud ligi neli kuud. Lõplikult ei olnud selge ka putši saatus. Seega võime väita, et need 69 rahvasaadikut oma poolthäälega sõna otseses mõttes riskisid oma eluga.

Siit ka esimene õppetund:  otsustavatel ajaloolistel hetketel tuleb seista kõrgemal oma isiklikust elust.

Esimene murdepunkt

Kuid tuleme ajas tagasi.