Tänapäevas maailmas vajalikku kultuuriliste erinevuste tunnetamist ei saa õppida raamatust või YouTube’ist. Selleks tuleb erinevate inimestega otse suhelda. Ka mitu uuringut näitavad, et rahvuste poolest mitmekesine akadeemiline keskkond on hea paik, edendamaks kultuuridevahelist mõistmist. See annab keskkonnas viibijatele uusi perspektiive ja teadmisi, millest monorahvuslikus õpiruumis ilma jäädaks.