Tänavuste presidendivalimiste valguses on Rohelised juba korduvalt avaldanud seisukohta, et käivitunud globaalne kliimamuutus, elurikkuse hääbumine ja elupaikade hävimine mõjutab aina tugevamalt ka Eestit. Inimkonna ajaloo suurimale väljakutsele vastu astumiseks vajame kindlat visiooni ja eesmärki. Niivõrd keerulisel ajal vajab Eesti presidenti, kes suudaks tajuda märksa laiemat vaadet kui ainult Eesti ja oskaks leida lahendusi palju suurematele probleemidele kui vaid kohalik parteipoliitika. Me oleme ka öelnud, et presidendiks sobiks tänaseid väljakutseid arvestades kõige paremini loodusteadlane.