Tänasest tuleb avalikes siseruumides, kus ei kontrollita vaktsineerimistõendit, kanda maski. Peale selle peavad kohtades, kus nõutakse COVID-19 nakkusohutuse tõendamist, seda tegema kõik seal viibivad inimesed.

Valitsuse sõnul on muudatuse eesmärk takistada koroonaviiruse laiemat levikut ning hoida kooliaasta alguses majandus- ja ühiskonnaelu piirangutest võimalikult vaba.

See tähendab, et niisama ei pääse tänasest enam kuhugi. 

Õiguskantsleri Ülle Madise sõnul on olukorrad, kus COVID-i tõendit või ka testimist nõutakse lihtsalt inimeste kiusamiseks või vaktsineerima sundimiseks, vastuolus vaktsineerimisvabaduse põhimõttega ja ka põhiseadusega. Tema soovitab kõigil, kes tunnevad, et nende õigusi on riivatud, pöörduda halduskohtusse. „Kui selle tõendi küsimine on epidemioloogiliselt vajalik, siis see on põhiseaduspärane. Küsimus on, kas praeguses olukorras, kus paljudel on immuunsus, on see epidemioloogiliselt vajalik,” ütles Madise Vikerraadios.

Madise sõnul ei tohi koroonatõendi tegelik eesmärk olla kellegi karistamine või kaude vaktsineerima sundimine.