Linnahalli tagusel kail on võimalus nädalavahetuse jooksul külastada tunnustatud Hollandi visuaal- ja etenduskunstniku Dries Verhoeveni installatsiooni „Happiness“. Selles teoses uurib Verhoeven ala, kus inimlik ja kunstlik sulanduvad. Humanoidi vahendusel saame teada, mismoodi sünteetiliste ainete abil taastada oma inimlikkust või kasvõi ajutiselt sellest täielikult pääseda.

Verhoeven püüab vaataja tasakaalust välja viia, et tema ja teose vahel tekiks jagatud haavatavus. Žestidega, mis radikaalselt mõjutavad igapäevaelu avalikku korda, loodab ta külvata kahtluseseemneid süsteemidesse, mis märkamatult meie mõtteid ja tegusid suunavad.

Kate McIntoshi lavastus „To Speak Light Pours Out“ tõmbab publiku mõjuvõimsasse kuulamisruumi Sakala 3 teatrimajja. McIntoshi teos kombineerib kirjanike, heliloojate ja etendajate tekste, luues läbi kehalisuse ja polürütmilisuse kujutluspilte, mis on nii poeetilised kui ka poliitilised.

McIntosh uurib oma loomingus inimeste kaaslust ja vastastikust sõltuvust. Kohalikule teatrivaatajale tuttav kuraator Thomas Frank on McIntoshi tööde kohta öelnud: „Nende läbiv mõte möödapääsmatult vastastikseoses olevast inimkonnast käib käsikäes ideega kogukonnast, mis ei allu lihtsustustele ega kodifitseerimisele, mis lubab erinevusi, on teadlik enda piiridest ning ei otsi konsensust ega kompromisse.“
Kate McIntosh_ToSpeakLightPoursOut
Kanuti Gildi SAAL-is toimuvad Karolin Poska „Sinu nirvaanale“ etendused. Poska kutsub vaatajaid tumedatel aegadel lahtiste silmadega unistama. Kasutades keha, objekte, häält, maagiat ja ruumi, proovib ta elamise ärevuses luua lohutust.

Samuti jätkuvad produktsiooniplatvormi RESKRIPT üks-ühele „artist walk“ jalutuskäigud linnaruumis. Kogu festivali saatev eksperiment „eˉlektron signal. SAAL Biennaal raadio“ vahendab ka sel nädalalõpul kavas olevate teoste vahealasid. Selle raames toimuvaid vestlusi saab jooksvalt jälgida virtuaalselt elektron.art lehel.

SAAL Biennaal 2021 festival lähtub korraldades teaduspõhistest meetmetest ja hetkel kehtivatest koroonaviiruse levikut piiravatest reeglitest publiku, külaliskunstnike ja festivali meeskonna parima heaolu nimel. Seega kontrollitakse festivali üritustel nakkusohutust - kohale soovitatakse tulla aegsasti ja võtta kaasa kehtiv nakkusohutust ning isikut tõendav dokument. Täpsemad juhised leiab kriis.ee lehelt.