Viiel päeval nädalas käisin Soome haridussüsteemi järgi toimivas koolis ja nädalavahetusel õppisin koraani ja oma kultuuri Somaalia lastele mõeldud kogukonna koolis. See oli tõeline arusaamiste, kultuuride ja eluviiside põrkumine. Kui nädala sees nägin, kuidas minu klassikaaslased ja sõbrad veetsid aega koos sportides, kinos ja külas käies, siis mina ei tohtinud isegi ujumistunnist osa võtta. Raskemaks tegi olukorra ka asjaolu, et olin tegelikult väga aktiivne ja liikuv laps, kes tahtis ülekõige jalgpalli mängida.